Gå til hovedindhold

Vedligeholdende træning (SEL § 86.2)

Vedligeholdende træning er en mulighed for dig, der har behov for et målrettet træningsforløb under faglig støtte og vejledning for fortsat at kunne klare opgaver i din hverdag.

Indhold

  Vedligeholdende træning er vederlagsfri, det vil sige det er gratis for dig. Tilbuddet henvender sig til dig, som på grund af nedsat funktionsevne har brug for en målrettet træningsindsats under faglig støtte og vejledning for at opretholde fysiske, psykiske og/eller sociale færdigheder.

  Ønsker du et vedligeholdende træningsforløb efter Servicelovens §86.2, skal du rette henvendelse til Visitation & Understøttelse.

  Såfremt Visitation & Understøttelse bevilliger dig et forløb, vil du blive kontaktet af en træningsassistent fra Træning & Forebyggelse, som sammen med dig fastsætter målene for din træning.
  Du vil modtage din bevilling fra Visitation & Understøttelse i din e-boks.

  Træningen foregår altid på hold, da den sociale kontakt og fællesskabet understøtter et godt resultat af træningen.

  Den vedligeholdende træning foregår to steder i Aabenraa Kommune:

  • Padborgvej 20, Bov, 6330 Padborg.
  • Funkevej 9F, 6230 Rødekro.

  Ofte stillede spørgsmål

  Hvis du får brug for vedligeholdende træning, kan du søge om dette hos Visitation & Understøttelse.

  Visitation & Understøttelse vil behandle din ansøgning inden 6 uger efter modtagelsen. Vurderingen sker typisk ved et besøg af visitator i dit hjem, medmindre der kan træffes beslutning ud fra de foreliggende oplysninger.

  Vedligeholdende træning bevilges i en tidsbegrænset periode på maksimalt seks eller tolv måneder. Træningsassistenterne har mulighed for at afslutte træningsforløbet før tid.

  Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til og fra træningscentret. I visse tilfælde kan du få bevilget kørsel, hvilket Visitationen træffer beslutning om. Der er egenbetaling på 45 kr. pr. tur. Har du spørgsmål omkring transport, så kontakt Visitation & Understøttelse.

  Sidst opdateret: 19. oktober 2023