Gå til hovedindhold

Arbejde & Sundhed

Arbejde & Sundhed er et kombineret træningstilbud, der tilbyder en arbejdsmarkedsrettet og sundhedsfaglig indsats, der skal gøre vejen til arbejdsmarkedet lettere for dig.

Indhold

  Arbejde & Sundhed er et beskæftigelsesrettet tilbud, der tilbyder en arbejdsmarkedsrettet og sundhedsfaglig indsats, der skal gøre tilbagevenden til arbejdsmarkedet lettere for borgeren. Vi tilbyder en tværfaglig indsats, hvor borgeren bliver tilknyttet en fysioterapeut og en ergoterapeut, der i samråd med borgeren, afdækker ressourcer, udfordringer og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet. 

  I samarbejde med Aabenraa Jobcenter tilrettelægger vi et individuelt forløb, der sigter mod selvforsørgelse, øget velvære og mestring af hverdagen. 

  Vores træning bygger på en faglig og helhedsorienteret tilgang, hvor borgerem bliver medinddraget og har indflydelse på sit forløb. Vi har fokus på fællesskab og meningsfulde aktiviteter, der understøtter borgerens træningsforløb. 

  Vi samarbejder med virksomheder og kommunale institutioner omkring virksomhedspraktik.

  Et forløb kan indeholde:

  • Fysisk og kognitiv træning 
  • Praktiketablering eller samtale med nuværende arbejdsplads 
  • Vejledning, der er relevant for den enkelte borgers udvikling i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet 

  Ofte stillede spørgsmål

  Jobcenter Aabenraa kan henvise dig til et forløb hos Arbejde & Sundhed.
  Borgeren kan derfor rette henvendelse til sin sagsbehandler for at drøfte muligheden.

  Sidst opdateret: 4. oktober 2023