Arbejde & Sundhed

Arbejde & Sundhed tilbyder i samarbejde med Jobcenter Aabenraa en arbejdsmarkedsrettet og sundhedsfaglig indsats, der kan være med til at gøre din vej i job lettere.

Indsatsen består af et målrettet 12 ugers forløb, hvor der er fokus på at træne fysiske funktionsnedsættelser eller bearbejde psykiske problemstillinger, så du bliver klar til job eller uddannelse. Ud fra dine behov tilrettelægges et individuelt forløb, som sigter mod selvforsørgelse og selvhjulpenhed.

Et forløb består af følgende:

 • Fysisk træning.
 • Kognitiv træning.
 • Samtaler med en erhvervspsykolog.
 • Rådgivning og vejledning.
 • Temadage/undervisning.
 • Virksomhedspraktik (efter aftale med sagsbehandler hos Jobcentret).

Træningen foregår på hold med op til 10 deltagere, som varetages af fysioterapeuter og ergoterapeuter. Holdtræningen afholdes alle hverdage både om formiddagen og eftermiddagen, hvor antal mødedage aftales med din kontaktperson og din sagsbehandler. Hos Arbejde & Sundhed møder du desuden en teamleder, en erhvervspsykolog og en virksomhedskonsulent.

Undervejs i forløbet gives en tilbagemelding på din udvikling til din sagsbehandler hos Jobcentret.
Således vil dit forløb hos Arbejde & Sundhed indgå som en del af Jobcentrets vurdering af dine ressourcer og muligheder. På den måde vil din vej tilbage i job blive så optimal som muligt.

Ofte stillede spørgsmål

 • Jobcenter Aabenraa kan henvise dig til et forløb hos Arbejde & Sundhed.
  Du kan derfor rette henvendelse til din sagsbehandler for at drøfte muligheden.

 • Som udgangspunkt varer et målrettet forløb 12 uger.
  I samråd med din sagsbehandler vurderes det herefter, hvorvidt du bør starte i et praktikforløb.